SKG** Keurmerk

**

SKG Keurmerk

Het SKG (Stichting Kwaliteit Gevelbouw) certificaat is geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie. Het aantal sterren geeft aan hoe inbraakwerend het slot is. Hang en sluitwerk dat bewezen heeft daadwerkelijk effectief te zijn tegen inbraak, kan door SKG gecertificeerd worden en mag c.q. moet dan onuitwisbaar voorzien worden van het SKG-huisje met sterren. Het SKG certificaat geeft aan of hang- en sluitwerk voldoet aan de Nederlandse Norm (NEN5089) voor sterkte en duurzaamheid. Certificatie door SKG houdt vervolgens ook in, dat de kwaliteit van de producten door SKG middels steekproeven wordt getest en bewaakt. Als een product aan de eisen voldoet, krijgt het een classificatie in sterren.

Sterren classificatie

Het aantal sterren geeft de inbraakwerendheid van het product aan. Er zijn drie verschillende classificaties: 1 SKG ster: standaard inbraakwerend, het product is niet in staat zelfstandig de prestatie van 3 minuten inbraakwerendheid te halen. 2 SKG sterren: zwaar inbraakwerend, het product is in staat zelfstandig de prestatie van 3 minuten inbraakwerendheid te halen. 3 SKG sterren: extra zwaar inbraakwerend, het product is in staat zelfstandig de prestatie van 5 minuten inbraakwerendheid te halen. Bij AIS Slotenmaker gebruiken wij alleen producten met een minimale SKG van twee sterren.

WhatsApp chat
Bel Ons!